OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ

Çocuklara özel bir terapi türü olan oyun terapisi 2  – 13  yaş arasındaki çocukların kendilerini ifade edebilmelerine, rahatlamalarına ve duygularını öğrenmelerine yardımcı olur ve sorunlarının çözülmesi için ciddi bir destek sağlar.  

Oyun terapisini yetişkinlerin aldığı psikolojik danışmanlık hizmeti gibi düşünebilirsiniz;  fakat bu terapide danışan, duygu ve düşüncelerini kelimelerle değil, oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla ifade eder.

Oyun terapisinde çocuğun yeni beceriler kazanmasi, yeteneklerini geliştirmesini  ve kendini ifade etmesini  sağlar. Bu sürecin eğitimli bir terapist sayesinde çocuk yargılanmadan kabul edildiğini ve anlaşıldığını hisseder. Kızgınlık, düş kırıklığı, üzüntü ve korku gibi duygularını kendisi için hazırlanmış olan bu güvenli ortamda dışarıya vurabilir, deneyimlerini oyunlar aracılığıyla anlatabilir.

Oyun terapisinde aile ile terapist işbirliği halinde olmalıdır. Terapist düzenli olarak aile ile de görüşerek çocuğun durumu, ne gibi değişikliklere ihtiyacı olduğu, kendisine nasıl yardımcı olabilecekleri gibi konularda bilgi verir. Gerekli görürse bazen ailenin de oyuna katılmasını isteyebilir. Ayrıca çocuğun hayatında anne – babanın dışında etkin olan diğer aile üyelerini de sürece dahil edebilir.Kayseri psikologlarından oyun terapisi yardımı alabilirsiniz.

Oyun Terapisi Çocukları Etkileyen Hangi Vakalarda Başarılı Sonuçlar Verir?

Alt ıslatma

*İçe kapanıklık, sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çekme

Çekingenlik

*Tuvalet, uyku ve yeme sorunları

*Aşırı sinirlilik, öfke ve saldırganlık

*Tikler ve fobiler

*Kardeş kıskançlığı

Kayıp ve yas

Davranış ve uyum problemleri

Risk içeren davranışlar

Sosyal beceri eksiklikleri

Takıntılar

Özgüven eksikliği

İletişim problemleri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

İnatçılık

Parmak emme, tırnak yeme,

Kardeş kıskançlığı

Yeme problemleri

Okula başlamakta veya uyum sağlamakta zorluk çekme

Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)

Aile içi şiddet

Ağır bir hastalıktan dolayı sıklıkla veya sürekli olarak hastane ortamında yaşama

Çatışmalı aile ortamı, boşanma

Evlat edinilmiş ya da koruyucu aileye verilmiş olma