ERGEN DANIŞMANLIK

ERGEN DANIŞMANLIK

ÇOCUK VE ERGENLİK İÇİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PROGRAMI (ÇEPSP-101)

ÇEPSP 101 HAKKINDA

Programlar kimlere uygulanır; 1. Gelişimsel ve koruyucu nitelikte bir program olduğu için tüm çocuk ve ergenlere (8-18 yaş) uygulanabilir. 2. Eğitimde güç durumlarda psikolojik sağlamlık modülleri yer almaktadır. Bu nedenle boşanma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozukluklarında uygulanabilir. 3. Eğitim içeriğinde yer alan bazı modüller belli psikolojik bozukluklar için terapötik etkiye sahiptir. Bu nedenle OKB ve Depresif bozukluklarda yürütülen terapilerle ek olarak uygulanabilir.

1. Programda 10 adet deneysel çocuk ergen modülü (psikolojik sağlamlık, empati, zihin kuramı, bilişsel esneklik, problem çözme, otonomi, mizah, geleceğe dönüş, stres yönetimi, olumsuz düşünce avcısı) yer almaktadır. 2. Programda yapılandırılmış dört adet aile oturumu yer almaktadır. a. İlk görüşme ve anamnez alma b. Aile karar ağacı oluşturma c. Ailenin psikolojik sağlamlığını geliştirmeye dönük aktiviteler d. Son-test ölçümleri, değerlendirme ve raporlaştırma 3. Program ön-test, son-test ölçümlü yarı deneysel bir programdır. 4. Programda çocuk-ergen ve ailelerden psikolojik sağlamlık ölçümleri alınmaktadır. 5. Programın uygulama kiti bulunmaktadır. Bu nedenle uygulayıcıya zengin ve çok boyutlu bir içerik sunmaktadır.

NEDEN ÇEPSP 101

1.Program kanıta dayalıdır ve etkililiği deneysel açıdan test edilmiştir. 2. Değişimin kaynağı ölçme araçlarıyla gösterilmektedir. 3. Uygulama kiti ve bütün modüllerin yapılandırılmış olması uygulamayı kolaylaştırmaktadır. 4. Terapist ya da uygulayıcıya 14 modüllük yapılandırılmış bir kaynak oluşturmaktadır. 5. Modüller integratif ve farklı yaklaşımların entegrasyonu ile oluşturulmuştur. Bu nedenle uygulayıcıya zengin bir içerik sunmaktadır.

Ergenlik dönemi, çocuğun yetişkinliğe adım atarken yaşadığı bir geçiş dönemidir. Ergenlik döneminde, bireylerde karşıt gelme davranışları, depresyon, kaygı problemleri, içe kapanma, öfke problemleri, ilişki problemleri gibi birçok duygusal problem görülebilmektedir. Bu dönemde, bireyin yaşadığı problemlerin temel sebepleri değerlendirme araçları ile tespit edilir.  Bu süreçte ebeveynlere ergenlik dönemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak, ebeveynlik tutumları ile ilgili danışmanlık verilir. Ebeveyn danışmanlığı da sürecin bir parçasıdır.

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)

Davranış ve uyum problemleri

Depresyon

Kaygı problemi

İçe kapanma

Öfke problemleri

İlişkisel problemler

Risk içeren davranışlar

Sosyal beceri eksiklikleri

Ders başarısızlığı

Çekingenlik ve kendine güvensizlik

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Alt ıslatma

İnatçılık

Kardeş kıskançlığı

Yeme problemleri

Okul problemleri

Öğrenme performansını arttırma