DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TEDAVİSİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TEDAVİSİ

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dikkatin kolayca dağılması, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik   ( aklına geleni hemen yapma, sonucunu düşünmeden hareket etme ) gibi belirtilerin kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek boyutta olmasıdır.

Belirtileri

Dikkatini belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Verilen yönergeleri takip etmekte zorluk çeker.

Ödevlerde veya sınavlarda uzun süre başında oturamaz, otursa dahi dikkatsizce hatalar yaparlar.

Kendisi ile konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.

Çevresindeki uyaranlara dikkati kolayca dağılır.

Beynimizde belirli bir konuya dikkatimizi verebilmeyi ve dikkati sürdürebilmeyi sağlayan 2 farklı sistem vardır. Bu sistemlerden birisi bizim hedefimize iyi bir şekilde odaklanmamızı sağlayan odaklanma sistemi, ikinci sistem ise göz ardı etme sistemidir. Buna bir anlamda frenleme sistemide diyebiliriz. Çünkü dikkatimizin başka bir yöne kaymasını engelleyen, frenleyen sistemdir.

Yapılan çalışmalar dikkat eksikliği olan kişilerde odaklanma sisteminin büyük ölçüde sağlam olduğunu yeterince çalışmayan sistemin fren sistemi olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu da dikkat eksikliği olan kişilerin ilgisini çekmeyen şeylere yeterince odaklanamamasını, bir işle uğraşırken o sırada aklından geçen başka düşünceye engel olamamasını ve çevreden gelen uyaranlarla dikkatin çok çabuk dağılmasını beraberinde getirmektedir.

Attentioner 7-16 yaş aralığındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan çocukların dikkatlerini daha iyi toplayabilmeleri ve dürtüselliklerini daha iyi kontrol edebilmeleri için Almanya’da geliştirilmiş nöropsikolojik tabanlı 15 Seanslık Yapılandırılmış bir dikkat ve hiperaktivite programıdır.

Programda  57 egzersiz, 12 ev ödevi, bilgisayar destekli işitsel ve görsel uyarıcıların bulunduğu dikkat geliştirme uygulamaları ve içerisine entegre etmiş olduğumuz dikkat güçlendirme Legoları bulunmaktadır.

Attentioner Programı ile 15 hafta boyunca Dikkat Dağınıklığı, Hiperaktivite, Akademik Başarısızlık, Odaklanma Problemi ve Hatırlama Güçlüğü gibi birçok alanda çalışmaktayız.

Program sonucunda bilgisayar ortamında test ettiğimiz ön test ve son test verileri ile bilişsel değişimleri göstermekteyiz.